Een kans voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Bedrijven/ondernemer

Info werkzoekende

Informatie voor bedrijven

MVO Solutions neemt u de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. De Participatiewet en ‘Social Return on Investment (SROI)’ bieden mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen. Wij helpen u dit succesvol te realiseren.

Sociaal Ondernemerschap = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap gaan snel. Social Return on Investment is inmiddels een ingeburgerd begrip. Daar is in 2015 ondersteunende wet- en regelgeving aan toegevoegd: de Participatiewet. Social Return implementeren is een kans voor bedrijven om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet invulling te geven en mensen die niet zo makkelijk een baan krijgen, aan passend werk te helpen.

Hoe gaat uw bedrijf invulling geven aan Social Return?

Social Return is een breed begrip, waaraan opdrachtgevers (gemeenten, woningcorporaties en andere instanties) autonoom invulling geven. Dat vraagt van u deskundigheid en een forse investering in tijd. MVO Solutions biedt coördinatie en implementatie op alle facetten van Social Return aan. U kunt bij ons terecht voor advies over en ondersteuning voor het gehele traject, een een deeltraject of een specifieke dienst.

De dienstverlening van MVO Solutions
• Beleidsontwikkeling
Door opdrachtgevers wordt autonoom invulling gegeven aan Social Return, maar het doel is hetzelfde. MVO Solutions kent de wettelijke kaders, weet waarop gelet moet worden en heeft de kennis en de ervaring om Social Return volledig in te vullen. Dit zijn belangrijke voordelen om de aanbestedingsopdracht te krijgen.
• Werven, selecteren en plaatsen van kandidaten
MVO Solutions is zeer ervaren in detachering op basis van Social Return. Of het nu gaat om een leerwerktraject of een volwaardige baan: een goede match tussen kandidaat en bedrijf is waar wij ons vol overgave voor inzetten. Om die match waar te kunnen maken, gaan onze specialisten uitgebreid in gesprek met de kandidaten. Zij achterhalen hun drijfveren, ambities en talenten en zijn geïnteresseerd in de mens achter het CV. Doel: de mensen duurzaam plaatsen.
• Intensieve begeleiding kandidaat
Gedurende het Social Returntraject begeleidt MVO Solutions de kandidaten intensief en op de kandidaat toegesneden. Wij zorgen onder andere voor coaching, begeleiding en voortgangsgesprekken op de werkplek .
• Training en opleiding
Wij ontwikkelen en geven trainingen en bieden specifieke functiegerichte opleidingen aan.
• Projectadministratie
MVO Solutions verzorgt de volledige projectadministratie, zoals urenregistratie en verantwoording richting opdrachtgever.
• Payroll
MVO Solutions neemt het financieel, fiscaal en juridisch werkgeverschap voor haar rekening.

Wat verder het weten waard is
Volg onderstaande links voor nadere uitleg en de rol van MVO Solutions daarbij.
• Het traject: van selectie tot plaatsing (zie sub-onderdeel hieronder)
• Loonkostensubsidie en loondispensatie (zie sub-onderdeel hieronder)
Social Return On Investment (SROI) en de Participatiewet
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
Outplacement

Waarom MVO Solutions
Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven vraagt om maatwerk en degelijke kennis van wet- en regelgeving. Het MVO Solutionsteam combineert de noodzakelijke sociale vaardigheid met up-to-date vakkundigheid. Dit schept de voorwaarden voor succesvol sociaal ondernemerschap.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden van social return in uw bedrijf te bespreken. Bel (tel) of mail ons.


Loonkostensubsidie en loondispensatie

Kandidaten in een uitkeringssituatie of met een arbeidsbeperking, kunnen voor werkgevers financieel aantrekkelijk zijn. Bij aanstelling stelt de overheid loonkostensubsidie of loondispensatie ter beschikking.

Hoe het werkt
Na de selectie van een kandidaat vindt een loonwaardebepaling plaats door een bevoegd bedrijf. Dit gebeurt door de productiviteit van een kandidaat in de beoogde functie vast te stellen en de geschiktheid voor een vaste baan in het bedrijf te bepalen. Aan de hand van deze loonwaardebepaling kan loonkostensubsidie of loondispensatie worden aangevraagd.

De rol van MVO Solutions
MVO Solutions is bevoegd om de loonwaardebepaling te doen. De door ons gehanteerde methodiek en de mogelijkheden voor subsidieaanvragen lichten we graag toe. Natuurlijk is het aanvragen van subsidie tijdrovend; ook dat kunnen wij u uit handen nemen.

Een afspraak maken? Dat kan telefonische (nummer) of via het contactformulier.

Het traject: van selectie tot plaatsing

We zijn goed op de hoogte van arbeidsontwikkelingen in de markt. Dat maakt ons een geschikte partner voor een gesprek over de personeelsbehoefte binnen uw bedrijf. Een heldere vertaling van de behoefte naar noodzakelijke competenties van kandidaten is het resultaat. Concreet doen wij dat als volgt.

Selectie van kandidaten
Door een uitgebreide selectieprocedure, worden gemotiveerde en bij de functie passende kandidaten geselecteerd. Onze selecteurs hebben grote kennis en ervaring met het herkennen en erkennen van potentieel. Tijdens de selectie ligt de focus op de motivatie van de kandidaat en of deze persoon past binnen uw bedrijfscultuur. We kijken dus verder dan harde criteria. Hiermee wordt voorkomen dat kandidaten op papier geschikt lijken, maar de praktijk anders is.

Opleiding en ontwikkeling
Eventuele beperkingen van de kandidaat in relatie tot de vacature brengen wij in beeld en zorgen voor een plan voor de ontwikkeling van de benodigde competenties. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt met u en de kandidaat over het te doorlopen traject. Opleidingen, trainingen en coaching on-the-job worden hierbij ingezet. Wij werken met een functioneringsmethodiek, waaruit geschiktheid en groei van een kandidaat blijkt. Dit draagt bij aan het kwalificeren van personeel voor uw bedrijf. Voor de in te zetten ontwikkelingsinstrumenten en vereiste vakopleiding kan een beroep worden gedaan op overheidssubsidies.

Wijze van plaatsing
Het uitgangspunt bij het matchen van personeel is een vaste aanstelling van de werknemer binnen uw bedrijf. Hieraan gaat een proefperiode vooraf, waarin de geschiktheid van de kandidaat door u wordt getoetst. Het contract is in die periode per dag opzegbaar. Is de kandidaat geschikt? Dan volgt een detacheringsperiode van minimaal een half jaar, waarbij wordt overeengekomen op welke datum na afloop van de detachering de werknemer bij u in dienst treedt. Bent u al eerder overtuigd van de kwaliteiten van de werknemer? Het is dan mogelijk dat u de werknemer eerder in dienst neemt door toepassing van de overnameformule.

Voordelen voor u op een rij
• Vooraf duidelijke afspraken met de werkgever, waarin baangarantie wordt vastgelegd.
• Objectieve berekening van loonwaardebepaling.
• Duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden.
• Reductie op uitgaven I-deel.
• Participatiebudget doelgericht en resultaatgericht inzetten.

Over MVO Solutions

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven vraagt om maatwerk en degelijke kennis van wet- en regelgeving. Het MVO Solutionsteam combineert de noodzakelijke sociale vaardigheid met up-to-date vakkundigheid. Dit schept de voorwaarden voor succesvol sociaal ondernemerschap.
Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden van social return in uw bedrijf te bespreken.

meer informatie