MVO

Wat is MVO
• Een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) waarde creëert.
• Is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen belangen van verschillende stakeholders: betrokken personen, bedrijven en organisaties.
• Is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
• Is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Waarom MVO
• Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn, passen zich makkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
• Het levert kostenbesparing op, bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
• Het zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijke werkgever is en verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk trots te kunnen zijn op het bedrijf waar ze werken.
• Het loont. Er is steeds meer marktvraag naar bedrijven die op basis van MVO werken en hun producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen voldoen.
• Het is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers.

De rol van MVO Solutions
MVO Solutions werkt voor en samen met bedrijven die uit maatschappelijk oogpunt de verantwoordelijkheid nemen om mensen met een handicap of die langdurig werkeloos zijn aan een baan te helpen. Werkgevers maken wij bewust van de vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de participatiemaatschappij, door een deel van het arbeidsproces in te laten vullen door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

MVO Solutions denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden, zodat de kandidaat kan groeien tot zijn maximale potentie. Dankzij onze expertise met MVO én gezond ondernemerschap weten wij de mensen zo in te zetten, dat leidt tot kostenreductie.

null

Transport & Logistiek

null

Techniek

null

Bouw

null

Zorg

null

Reïntegratie

MVO Solutions

Ik zoek werk

Zoekt u passend werk?
Bij MVO Solutions denken wij in kansen en mogelijkheden. Wij gaan er vanuit dat ieder mens talenten heeft en daar zoeken wij een passende baan bij. Aan de hand van een uitgebreid intakegesprek met u, maken wij de mens achter de CV zichtbaar. Om u succesvol aan werk te helpen is het belangrijk te weten wat uw drijfveren, ambities en talenten zijn.

MVO Solutions

Ik zoek personeel

MVO Solutions neemt u de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. De Participatiewet en ‘Social Return on Investment (SROI)’ bieden mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen. Wij helpen u dit succesvol te realiseren.

null

Informatie voor overheid

MVO Solutions werkt in opdracht van aanbestedende gemeenten, diensten en bedrijven. Wij verbinden leveranciers aan de sociale doelstellingen van de gemeenten, o.a. door social return. De behoeften en mogelijkheden van werkgevers zijn leidend: een vraaggerichte aanpak.

Onze projecten

null

SROI GOED GEBORGD BIJ GEBR. VAN KESSEL

Ontzorging, fijne samenwerking en kennis van zaken. Enkele zaken die MVO Solutions kenmerken volgens Richard de Ligt, projectleider bij Gebr. Van Kessel.

null

PETERS INSTALLATIETECHNIEK SPEELT MET MVO KORT OP DE BAL

Vanaf het eerste uur werken ze samen: MVO Solutions en Peters Installatietechniek. Niet zo vreemd als je beiden in hetzelfde pand zit.

null

BANEN REALISEREN VOOR JONGEREN IN GEMEENTE NIJMEGEN

Vele bureaus beloven het, maar MVO maakt het waar: mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt opleiden, motiveren én begeleiden naar een passende, serieuze baan.

null

VAKMANSCHAP IS MEESTERWERK

SpoeltmanBouw bouwt, verbouwt en renoveert voor de particuliere en zakelijke markt.

PSO

Hoe hoog komt u op Presentatieladder Socialer Ondernemen?

Lees meer

MVO

Word ook een Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer

Lees meer

SROI

Alles wat u wilt weten over Social Return on Investment?

Lees meer

Reïntegratie

Wat als uw bedrijf te maken krijgt met veranderingen

Lees meer