Een kans voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Over MVO Solutions

MVO Solutions

MVO Solutions neemt bedrijven en overheden de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. Kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden, is wat wij doen.

MVO Solutions zorgt voor talentontwikkeling
Wij zijn ervan overtuigd dat er veel talent aanwezig is onder de cliënten van gemeenten en UWV, maar dat dit talent niet altijd direct zichtbaar is. Samen met werkgevers, gemeenten en erkende opleiders zorgt MVO Solutions voor de ontwikkeling van deze talenten en noodzakelijke competenties in de vorm van werkervaringsplaatsen, leerwerkplekken en vakgerichte opleidingen.

Succesvol sociaal ondernemerschap
Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven en overheden vraagt om maatwerk en degelijke kennis van wet- en regelgeving. Het team van MVO Solutions combineert de noodzakelijke sociale vaardigheid met up-to-date vakkundigheid. Dit schept de voorwaarden voor succesvol sociaal ondernemerschap.

SROI, PSO, MVO en outplacement
Wij adviseren over en begeleiden bij vraagstukken over:
Social Return On Investment (SROI)
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in relatie tot de Participatiewet (MVO)
Outplacement

De aanpak van MVO Solutions is praktisch, marktgericht en daadkrachtig. Maak kennis met ons ervaren team.

Visie, missie en kernwaarden

De motivatie en het potentieel van de kandidaat zijn niet altijd direct zichtbaar. Daarom gaan we met kandidaten in gesprek over hun intrinsieke drijfveren. Op deze manier zijn we in staat eventuele blokkades inzichtelijk te krijgen en weg te nemen. Daar geloven wij in en daar ligt onze kracht; de mens staat centraal.
Onze ervaring leert dat als mensen terugkeren op de arbeidsmarkt, zij meer waardering en zelfrespect krijgen. Niet alleen orde, regelmaat en prestatie dragen hier zichtbaar aan bij. Ook het sociale netwerk en de maatschappelijke verantwoordelijkheid worden vergroot. Een win-win situatie voor iedere arbeidskracht en aannemend bedrijf. Dit zijn onze drijfveren om voor iedere kandidaat weer door het vuur te gaan.

Onze visie en missie
Onze visie is dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het arbeidsproces. Onze missie is om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op arbeid te bieden.

Onze kernwaarden
De kern van onze bedrijfscultuur, ons ethisch kompas, is herkenbaar in onze handelswijze en waar we voor staan.

Betrouwbaar: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Daadkracht: snelheid van handelen in levering van personeel.
Deskundig: jarenlange ervaring in werving en selectie, met name van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Klantgericht en betrokken: de wensen en behoeften van werkgevers zijn richtinggevend voor onze dienstverlening. Wij bekommeren ons om mensen en hun verborgen talenten. Daarom stellen wij in onze werving van kandidaten de mens centraal.

Certificering en voorwaarden

MVO Solutions werkt volgens de wettelijk gestelde (kwaliteit)normen. Hieronder vindt u een overzicht van certificeringen en aansprakelijkheidsregelingen.

  • WKA MVO Solutions B.V.
  • G-Rekening
  • SNA-certificering
  • ABU Algemene Voorwaarden
  • Ecabo-certificaat Erkend Leerbedrijf
  • PSO-certificaat (PSO distributeur)
  • Inschrijving Kamer van Koophandel

De bijbehorende documenten kunt u opvragen. Neem daarvoor contact op.


Ons team

Metin Durmus
Directie
06-52525906
Erwin van Bree
Directie
06-31901199
Rob Verkerk
Directie
06-46934347
Sebastiaan Dekkers
Administratie
Raymond Brugman
Buitendienst
06-55212425
Henk Meijering
Buitendienst
06-53897724
Mark Regterschot
Buitendienst
06-11560059
Roy Bultink
Roy Bultink
Buitendienst
06-53805600
Paul Coenraad
Administratie
Gerard Weikamp
Gerard Weikamp
Salaris administratie
Cindy Loef
Financieel Manager
0316-762825
Ainy Spalburg
Vestigingsdirecteur
Rotterdam
06-53743437