Een kans voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Presentatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument en keurmerk. Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel van de ontwikkelaars is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: van aspirant tot koploper. Bedrijven met een PSO-erkenning (keurmerk) dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.

Directe en indirecte bijdragen
De PSO weegt directe en indirecte sociale bijdragen mee. Directe bijdragen zijn plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf. Indirecte bijdragen zijn gericht op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven. Het meewegen van de indirecte bijdrage is bedoeld om ‘socialer ondernemen’ in de keten te stimuleren en is geen verplicht onderdeel van de PSO. Voordeel is dat bedrijven die zelf weinig mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen inzetten (bijvoorbeeld kennisintensieve bedrijven), ook een erkenning kunnen krijgen.

PSO en Social Return
Social Return houdt in dat er een afspraak bij aanbestedingen wordt gemaakt om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. De afspraak geldt alleen voor de duur van de aanbesteding. De sociale bijdrage die bedrijven al leveren, is meestal geen factor die daarbij meeweegt. Als gemeenten en andere opdrachtgevers de PSO inzetten bij Social Return, komt hier verandering in. Bedrijven worden dan gestimuleerd om de inzet van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie structureel goed te regelen. Mogelijkheden om de PSO toe te passen verschillen voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen en inkoop die onder de Europese aanbestedingsdrempel liggen.

Voordelen toepassing PSO
• Focus op duurzame inzet van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in bedrijven, in plaats van tijdelijk voor de duur van de aanbesteding.
• Er wordt niet alleen of primair op aantallen gestuurd. Kwaliteit van de inzet en duurzaamheid wordt ook getoetst (betere relatie met HR-beleid).
• Niet alleen directe inzet van de PSO-doelgroep bij het bedrijf dat de opdracht krijgt, maar ook effect op leveranciers van bedrijven, omdat de PSO ook de indirecte bijdrage meetelt.
• Een bedrijf met een PSO-erkenning is getoetst (en wordt periodiek getoetst). Inkopers en contractmanagers hebben hier verder geen omkijken naar (minder rompslomp).
• Ketenstimulering en toepassingsmogelijkheden in alle sectoren door meetellen indirecte sociale bijdrage.

MVO Solutions is erkend distributeur PSO-erkenning
Als PSO-distributeur kan MVO Solutions u helpen bij het behalen van uw PSO-erkenning. Wij zijn deskundig om u te begeleiden in het gehele aanvraagtraject en nemen u veel werk uit handen.

Waarom MVO Solutions?

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven vraagt om maatwerk en degelijke kennis van wet- en regelgeving. Het MVO Solutionsteam combineert de noodzakelijke sociale vaardigheid met up-to-date vakkundigheid. Dit schept de voorwaarden voor succesvol sociaal ondernemerschap.
Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden van social return in uw bedrijf te bespreken.

meer informatie