PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument en keurmerk. Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel van de ontwikkelaars is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: van aspirant tot koploper. Bedrijven met een PSO-erkenning (keurmerk) dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.

Directe en indirecte bijdragen
De PSO weegt directe en indirecte sociale bijdragen mee. Directe bijdragen zijn plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf. Indirecte bijdragen zijn gericht op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven. Het meewegen van de indirecte bijdrage is bedoeld om ‘socialer ondernemen’ in de keten te stimuleren en is geen verplicht onderdeel van de PSO. Voordeel is dat bedrijven die zelf weinig mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen inzetten (bijvoorbeeld kennisintensieve bedrijven), ook een erkenning kunnen krijgen.

PSO en Social Return
Social Return houdt in dat er een afspraak bij aanbestedingen wordt gemaakt om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. De afspraak geldt alleen voor de duur van de aanbesteding. De sociale bijdrage die bedrijven al leveren, is meestal geen factor die daarbij meeweegt. Als gemeenten en andere opdrachtgevers de PSO inzetten bij Social Return, komt hier verandering in. Bedrijven worden dan gestimuleerd om de inzet van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie structureel goed te regelen. Mogelijkheden om de PSO toe te passen verschillen voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen en inkoop die onder de Europese aanbestedingsdrempel liggen.

Voordelen toepassing PSO
• Focus op duurzame inzet van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in bedrijven, in plaats van tijdelijk voor de duur van de aanbesteding.
• Er wordt niet alleen of primair op aantallen gestuurd. Kwaliteit van de inzet en duurzaamheid wordt ook getoetst (betere relatie met HR-beleid).
• Niet alleen directe inzet van de PSO-doelgroep bij het bedrijf dat de opdracht krijgt, maar ook effect op leveranciers van bedrijven, omdat de PSO ook de indirecte bijdrage meetelt.
• Een bedrijf met een PSO-erkenning is getoetst (en wordt periodiek getoetst). Inkopers en contractmanagers hebben hier verder geen omkijken naar (minder rompslomp).
• Ketenstimulering en toepassingsmogelijkheden in alle sectoren door meetellen indirecte sociale bijdrage.

MVO Solutions is erkend distributeur PSO-erkenning
Als PSO-distributeur kan MVO Solutions u helpen bij het behalen van uw PSO-erkenning. Wij zijn deskundig om u te begeleiden in het gehele aanvraagtraject en nemen u veel werk uit handen.

null

Transport & Logistiek

null

Techniek

null

Bouw

null

Zorg

null

Reïntegratie

MVO Solutions

Ik zoek werk

Zoekt u passend werk?
Bij MVO Solutions denken wij in kansen en mogelijkheden. Wij gaan er vanuit dat ieder mens talenten heeft en daar zoeken wij een passende baan bij. Aan de hand van een uitgebreid intakegesprek met u, maken wij de mens achter de CV zichtbaar. Om u succesvol aan werk te helpen is het belangrijk te weten wat uw drijfveren, ambities en talenten zijn.

MVO Solutions

Ik zoek personeel

MVO Solutions neemt u de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. De Participatiewet en ‘Social Return on Investment (SROI)’ bieden mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen. Wij helpen u dit succesvol te realiseren.

null

Informatie voor overheid

MVO Solutions werkt in opdracht van aanbestedende gemeenten, diensten en bedrijven. Wij verbinden leveranciers aan de sociale doelstellingen van de gemeenten, o.a. door social return. De behoeften en mogelijkheden van werkgevers zijn leidend: een vraaggerichte aanpak.

Onze projecten

null

SROI GOED GEBORGD BIJ GEBR. VAN KESSEL

Ontzorging, fijne samenwerking en kennis van zaken. Enkele zaken die MVO Solutions kenmerken volgens Richard de Ligt, projectleider bij Gebr. Van Kessel.

null

PETERS INSTALLATIETECHNIEK SPEELT MET MVO KORT OP DE BAL

Vanaf het eerste uur werken ze samen: MVO Solutions en Peters Installatietechniek. Niet zo vreemd als je beiden in hetzelfde pand zit.

null

BANEN REALISEREN VOOR JONGEREN IN GEMEENTE NIJMEGEN

Vele bureaus beloven het, maar MVO maakt het waar: mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt opleiden, motiveren én begeleiden naar een passende, serieuze baan.

null

VAKMANSCHAP IS MEESTERWERK

SpoeltmanBouw bouwt, verbouwt en renoveert voor de particuliere en zakelijke markt.

PSO

Hoe hoog komt u op Presentatieladder Socialer Ondernemen?

Lees meer

MVO

Word ook een Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer

Lees meer

SROI

Alles wat u wilt weten over Social Return on Investment?

Lees meer

Reïntegratie

Wat als uw bedrijf te maken krijgt met veranderingen

Lees meer