Reïntegratie

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. MVO Solutions wil hier een actieve rol in nemen door op eigen unieke wijze maatwerk trajecten aan te bieden aan gemeente en UWV. Met deze trajecten willen wij invulling geven aan de doelstellingen van re-integratiediensten zoals WerkFit, Naar Werk en gemeentelijke trajecten zoals Workfirst, detachering en leren en werken.

Dit doen we in samenwerking met onze opdrachtgevers en Regionale Opleidingscentra in verschillende gemeenten. Onze visie is het aanbieden van een integraal (leer-) werktraject waarbij een werkzoekende naast het opdoen van de juiste kennis, benodigde certificering en diplomering voor een bepaald vakgebied, kan werken aan zijn persoonlijke effectiviteit, het in beeld brengen van zijn of haar arbeidsmarktpositie en het versterken van de werknemersvaardigheden. In een overzichtelijk tempo en werkomgeving. Met als uiteindelijk doel het uitstromen in een passende functie voor de werkzoekende met baangarantie.

MVO biedt verschillende trajecten aan in verschillende branches. Te denken aan Transport & Logistiek, Zorg & Welzijn en Electro & Installatie techniek.

Kenmerkend aan deze trajecten is de inzet van vakspecialisten in de opleiding van de werkzoekenden, de brede ervaring van onze accountmanagers in matching van werknemers bij de juiste opdrachtgevers en onze inzet van ervaren jobcoaches. Deze jobcoaches begeleiden de werkzoekenden gedurende het traject en indien nodig ook op de werkvloer bij de uiteindelijke opdrachtgever.

De jobcoaches onderzoeken welke werkzaamheden het beste passen bij een werkzoekende en welke voorwaarden er nodig zijn voor de werkzoekende om toe te kunnen treden tot de arbeidsmarkt. Maken eventuele aanpassingen aan de werkzaamheden en/of werkomgeving bespreekbaar tussen werkzoekende en opdrachtgever en stellen inwerk- en begeleidingsplannen op. Daarbij kunnen zij ook vragen beantwoorden over wet en regelgeving rondom loonkostensubsidies, ziekteverzuim en het afhandelen van andere administratieve handelingen die samenhangen met de plaatsing van werkzoekenden.

Heeft u vragen over onze trajecten en bijbehorende jobcoaching. Neem dan contact op met ons via het contactformulier.

null

Transport & Logistiek

null

Techniek

null

Bouw

null

Zorg

null

Reïntegratie

MVO Solutions

Ik zoek werk

Zoekt u passend werk?
Bij MVO Solutions denken wij in kansen en mogelijkheden. Wij gaan er vanuit dat ieder mens talenten heeft en daar zoeken wij een passende baan bij. Aan de hand van een uitgebreid intakegesprek met u, maken wij de mens achter de CV zichtbaar. Om u succesvol aan werk te helpen is het belangrijk te weten wat uw drijfveren, ambities en talenten zijn.

MVO Solutions

Ik zoek personeel

MVO Solutions neemt u de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. De Participatiewet en ‘Social Return on Investment (SROI)’ bieden mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen. Wij helpen u dit succesvol te realiseren.

null

Informatie voor overheid

MVO Solutions werkt in opdracht van aanbestedende gemeenten, diensten en bedrijven. Wij verbinden leveranciers aan de sociale doelstellingen van de gemeenten, o.a. door social return. De behoeften en mogelijkheden van werkgevers zijn leidend: een vraaggerichte aanpak.

Onze projecten

null

SROI GOED GEBORGD BIJ GEBR. VAN KESSEL

Ontzorging, fijne samenwerking en kennis van zaken. Enkele zaken die MVO Solutions kenmerken volgens Richard de Ligt, projectleider bij Gebr. Van Kessel.

null

PETERS INSTALLATIETECHNIEK SPEELT MET MVO KORT OP DE BAL

Vanaf het eerste uur werken ze samen: MVO Solutions en Peters Installatietechniek. Niet zo vreemd als je beiden in hetzelfde pand zit.

null

BANEN REALISEREN VOOR JONGEREN IN GEMEENTE NIJMEGEN

Vele bureaus beloven het, maar MVO maakt het waar: mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt opleiden, motiveren én begeleiden naar een passende, serieuze baan.

null

VAKMANSCHAP IS MEESTERWERK

SpoeltmanBouw bouwt, verbouwt en renoveert voor de particuliere en zakelijke markt.

PSO

Hoe hoog komt u op Presentatieladder Socialer Ondernemen?

Lees meer

MVO

Word ook een Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer

Lees meer

SROI

Alles wat u wilt weten over Social Return on Investment?

Lees meer

Reïntegratie

Wat als uw bedrijf te maken krijgt met veranderingen

Lees meer