uitzendondernemer van het jaar

Beleid

Het beleid van MVO solutions is erop gericht om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar eigen medewerkers op een hoog pijl te brengen en te handhaven.
MVO Solutions probeert dit met de volgende beleidsregels te verwezenlijken:

• Wij nemen ten minste alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, welzijn en sociale wetgeving in acht;

• Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium van onze dienstverlening de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers waarbij wij streven naar een continue verbetering van deze aspecten;

• Wij inventariseren de werkomgeving en omstandigheden zodat een optimale veiligheid voor de medewerkers, uitzendkrachten, opdrachtgever en derden gewaarborgd kan worden. Hiermee willen wij persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade voorkomen;

• Wij informeren de opdrachtgever over veiligheids-, gezondheids-milieu- en welzijnaspecten van de te leveren diensten;

•Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven het terugdringen van andere risico’s. Onze doelstelling is het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade;

• Wij onderhouden over veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn een open communicatie, zowel intern als extern;

• Wij hechten veel waarde aan een periodieke evaluatie van onze dienstverlening met onze opdrachtgever en onze medewerkers;

• Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met betrekking tot specificaties, wensen en instructies van onze opdrachtgever;

• Wij blijven voortdurend werken aan een verbetering van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn van onze dienstverlening;

• Alle MVO Solutions vestigingen leveren een gelijkwaardige dienst.

• MVO Solutions zal er naar streven Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen.

De directie van MVO Solutions zal erop toe zien dat bovenstaande zal worden nageleefd en zal dit ondersteunen.

Deze beleidsverklaring zal bij MVO Solutions op kantoor en in het voor publiek toegankelijk deel worden opgehangen, zodat iedereen die dat wenst van deze verklaring kennis kan nemen. Tevens zal deze beleidsverklaring worden opgenomen in de algemene veiligheidsinstructies van MVO Solutions. Alle medewerkers ontvangen de algemene veiligheidsinstructies en hebben hierbij dus de mogelijkheid om kennis te nemen van de beleidsverklaring. Minimaal één keer per 3 jaar wordt de beleidsverklaring herzien.

MVO Solutions

Ik zoek werk

Zoekt u passend werk?
Bij MVO Solutions denken wij in kansen en mogelijkheden. Wij gaan er vanuit dat ieder mens talenten heeft en daar zoeken wij een passende baan bij. Aan de hand van een uitgebreid intakegesprek met u, maken wij de mens achter de CV zichtbaar. Om u succesvol aan werk te helpen is het belangrijk te weten wat uw drijfveren, ambities en talenten zijn.

MVO Solutions

Ik zoek personeel

MVO Solutions neemt u de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. De Participatiewet en ‘Social Return on Investment (SROI)’ bieden mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen. Wij helpen u dit succesvol te realiseren.

null

Informatie voor overheid

MVO Solutions werkt in opdracht van aanbestedende gemeenten, diensten en bedrijven. Wij verbinden leveranciers aan de sociale doelstellingen van de gemeenten, o.a. door social return. De behoeften en mogelijkheden van werkgevers zijn leidend: een vraaggerichte aanpak.

null

Transport & Logistiek

null

Techniek

null

Bouw

null

Zorg

null

Reïntegratie

Onze projecten

null

SROI GOED GEBORGD BIJ GEBR. VAN KESSEL

Ontzorging, fijne samenwerking en kennis van zaken. Enkele zaken die MVO Solutions kenmerken volgens Richard de Ligt, projectleider bij Gebr. Van Kessel.

null

PETERS INSTALLATIETECHNIEK SPEELT MET MVO KORT OP DE BAL

Vanaf het eerste uur werken ze samen: MVO Solutions en Peters Installatietechniek. Niet zo vreemd als je beiden in hetzelfde pand zit.

null

BANEN REALISEREN VOOR JONGEREN IN GEMEENTE NIJMEGEN

Vele bureaus beloven het, maar MVO maakt het waar: mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt opleiden, motiveren én begeleiden naar een passende, serieuze baan.

null

VAKMANSCHAP IS MEESTERWERK

SpoeltmanBouw bouwt, verbouwt en renoveert voor de particuliere en zakelijke markt.

PSO

Hoe hoog komt u op Presentatieladder Socialer Ondernemen?

Lees meer

MVO

Word ook een Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer

Lees meer

SROI

Alles wat u wilt weten over Social Return on Investment?

Lees meer

Reïntegratie

Wat als uw bedrijf te maken krijgt met veranderingen

Lees meer